Αρχείο κατηγορίας Blog @el

Οι Ελληνικές ΜΚΟ Δουλεύουν Σκληρά για την Υποστήριξη των Ασυνόδευτων Προσφυγόπουλων

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ένα μεγάλο κύμα προσφύγων / μεταναστών, κυρίως από χώρες της Μέσης Ανατολής,  που προσπαθούν να εισέλθουν στην Ελλάδα. Η έκταση του προβλήματος είναι πολύ μεγάλη και η Ελληνική Κυβέρνηση καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες να διαχειριστεί την εξαιρετικά δύσκολη αυτή κατάσταση. Δυστυχώς, έχει παρατηρηθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτού του κύματος προσφύγων / μεταναστών είναι ασυνόδευτα παιδιά. Με την ελληνική οικονομία να βιώνει την χειρότερη μεταπολεμική κρίση, είναι λογικό να μην υπάρχουν αρκετές δομές να διαχειριστούν και να στηρίξουν με αποτελεσματικό τρόπο το σύνολο των χιλιάδων ασυνόδευτων προσφυγόπουλων.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία ανθρωπιστικών ΜΚΟ, πάνω από 1600 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα εισήλθαν στην Ελλάδα μόνο το 2016. Περισσότερα από τα μισά είναι ηλικίας κάτω των 14 ετών. Υπάρχει μεγάλη προσφορά από ΜΚΟ που προσπαθούν να καλύψουν τα κενά της κρατικής μέριμνας, όπως πχ. ψυχολογική υποστήριξη, φύλαξη και προστασία, και εκμάθηση γλωσσών, ωστόσο και πάλι είναι προφανές ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη πόρων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα αποτελούν μια πολύ ευπαθή ομάδα που αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους, όπως πχ. σεξουαλική και οικονομική εκμετάλλευση, αδιαφορία, κλπ. Για αυτό τον λόγο, είναι κοινή υποχρέωση του κρατικού μηχανισμού, της κοινωνίας, και των ανθρωπιστικών ΜΚΟ να προστατεύουν, να στηρίζουν, και να προσφέρουν όλες τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για τη σωστή διαβίωση και εκπαίδευση για  τα ασυνόδευτα παιδιά όπως αυτό ορίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) σχετικά με τα Δικαιώματα των Παιδιών. Πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ελλάδα αποφάσισαν να  ενώσουν τις δυνάμεις τους και να χρηματοδοτήσουν ένα πρόγραμμα για την σωστή και αποτελεσματική διαχείριση του ευαίσθητου προβλήματος που σχετίζεται με τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα.

Σε αυτή την πολύ σημαντική ανθρωπιστική πρωτοβουλία συμμετέχουν σημαντικές ελληνικές ΜΚΟ, όπως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, αλλά και αρκετές Ευρωπαϊκές ΜΚΟ και κοινωνικές πρωτοβουλίες. Η συγκεκριμένη ανθρωπιστική ‘συμμαχία’ ονομάζεται “Never Alone – Building our future with children and youth arriving in Europe” και είναι υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Ενσωμάτωση και τη Μετανάστευση (EPIM, European Programme for Integration and Migration).

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης, στο ΔΣ του οποίου είναι και ο επιτυχημένος  Έλληνας επιχειρηματίας Σπύρος Λάτσης, ιδρύθηκε το 2005 και συνεχίζει το πλούσιο φιλανθρωπικό έργο του αείμνηστου Ιωάννη Σ. Λάτση. Στον πυρήνα της αποστολής του Ιδρύματος βρίσκεται το δημόσιο συμφέρον και η προάσπιση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η αποστολή του ιδρύματος υλοποιείται μέσω χρηματοδοτήσεων και διαχείρισης μεγάλου αριθμού προγραμμάτων και επιστημονικών ερευνών που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτιστοποίηση των συνθηκών διαβίωσης της Ελληνικής κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε καίριους τομείς, όπως υγεία, εκπαίδευση, επιστήμη, και πολιτισμός.

Το EPIM fund έχει στόχο να προσφέρει βοήθεια σε ανθρωπιστικές ΜΚΟ που θα εστιάσουν το έργο τους σε 3 βασικούς πυλώνες:

  1. Τη δημιουργία ασφαλών δικτύων και υποδομών που θα βοηθήσουν στη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη ταυτοποίηση των ασυνόδευτων παιδιών.
  2. Τη δημιουργία προστατευτικών μηχανισμών που θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφάλειας και φύλαξης για αυτά τα παιδιά.
  3. Την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με τους κινδύνους και κακουχίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, αλλά και την αύξηση της στήριξης προγραμμάτων που σχετίζονται με ανήλικα παιδιά.

Ο απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να συλλεχθούν 450.000 ευρώ εντός 2 ετών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σωστής διαβίωσης, στέγασης, πληροφόρησης, προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, αλλά και όσων θα καταφθάσουν με τις νέες εισροές προσφύγων. Αποστολή όλων των ΜΚΟ που συμμετέχουν σε αυτό το ανθρωπιστικό πρόγραμμα είναι δημιουργία δομών και δικτύων που θα εξασφαλίζει στα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτική, ψυχολογική, εκπαιδευτική, κοινωνική, και νομική κάλυψη που θα τα βοηθήσει να ενσωματωθούν αρμονικά στην Ελληνική κοινωνία.

Οι Προσπάθειες Συνεχίζονται…

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης καταβάλλει πολύ σημαντικές προσπάθειες ώστε να βοηθήσει τα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα να ξεκινήσουν αρμονικά τη νέα τους ζωή στην Ελλάδα και να ενσωματωθούν σωστά στην Ελληνική κοινωνία. Το 2015, το Ίδρυμα εγκαινίασε το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Το Κέντρο Φιλοξενίας παρέχει ποιοτικές συνθήκες διαμονής και φιλοξενίας σε ανήλικα παιδιά που πέρασαν μεγάλο μέρος της ζωής τους σε απάνθρωπες συνθήκες, όπως ο πόλεμος και ο ξεριζωμός από τις πατρίδες τους. Εκτός από τη διαμονή και σίτιση, το Κέντρο παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική, υπηρεσίες διαμεσολάβησης, εκμάθηση ελληνικών και ενισχυτικές διδασκαλίες, σειρά δημιουργικών απασχολήσεων, οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων, κλπ.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης έχει τα παιδιά ευπαθών ομάδων στο υψηλότερο σημείο της ατζέντας του. Όλα αυτά τα χρόνια έχει συνεισφέρει και θα συνεχίσει να συνεισφέρει ενεργά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης χιλιάδων παιδιών μέσω πολλών δράσεων, όπως πχ. τη δημιουργία παιδιατρικών κλινικών, οικονομική ενίσχυση προγραμμάτων θέρμανσης για ορφανά, την οικονομική στήριξη πολλών ΜΚΟ και Κέντρων Νεότητας που συμβάλλουν ενεργά στη στήριξη των παιδιών ευπαθών ομάδων, κλπ.

Αν και η Ελληνική Νομοθεσία προβλέπει τον προσωρινο διορισμό επιτρόπων φύλαξης, ωστόσο, δυστυχώς, ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός των ασυνόδευτων ανήλικων που εισέρχονται στην Ελλάδα έχει φτάσει την κρατική κοινωνική πρόνοια στα όριά της. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η συνεισφορά των ανθρωπιστικών ΜΚΟ με όποιους τρόπους αυτό είναι εφικτό. Είναι ένα κενό που φαίνεται πως η Ελληνική κοινωνία είναι πρόθυμη να καλύψει, αλλά και μεγάλα ελληνική ιδρύματα, όπως το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Η εισροή ασυνόδευτων ανήλικων προσφυγόπουλων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα είναι ένα πολύ σοβαρό ανθρωπιστικό ζήτημα στο οποίο δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε. Αυτές οι αθώες παιδικές ψυχές έχουν βιώσει απάνθρωπες καταστάσεις που ούτε τολμούμε να φανταστούμε. Ο πόλεμος, η βία, ο θάνατος, ο ξεριζωμός, ο διαχωρισμός από την οικογένεια, οι κακουχίες, η πείνα, η σεξουαλική και οικονομική εκμετάλλευση είναι ορισμένα από τα φρικτά πράγματα που βίωσαν αυτά τα παιδιά. Είναι στο χέρι όλων μας να τα βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τις τραυματικές εμπειρίες τους και να ενταχθούν στον κοινωνικό ιστό. Είναι η καλύτερη ευκαιρία να δείξουμε τον ανθρωπισμό και την αγάπη μας.

 

Τιμώντας τον Ελληνικό Πολιτισμό στο Μουσείο Προϊστορικής Θήρας

Τιμώντας τον Ελληνικό Πολιτισμό στο Μουσείο Προϊστορικής Θήρας

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πλούσια ιστορία και ένα μοναδικό αμάλγαμα πολιτισμού και παράδοσης. Όσοι ταξιδιώτες επισκέπτονται τη χώρα εντυπωσιάζονται από την ποικιλομορφία και τη μοναδική ομορφιά σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος, από τα αξιοθέατα, τα εντυπωσιακά μνημεία, την περιπλοκότητα και τη ζωντάνια της ελληνικής γλώσσας, έως την πηγιαία φιλοξενία των κατοίκων, την πεντανόστιμη ελληνική κουζίνα, και βεβαίως τα φυσικά κάλλη που όμοια δεν υπάρχουν αλλού στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που εμείς οι Έλληνες είμαστε τόσο περήφανοι για το τόπο μας κι έχουμε να επιδείξουμε τόσες διακρίσεις και επιτυχίες παγκόσμιου βεληνεκούς. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι ξεχωριστός, έχει μια μοναδικότητα που γοητεύει το κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως του τόπου καταγωγής του. Για αυτό τον λόγο, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση τόσο στη διατήρηση της ελληνικής κουλτούρας και ιστορίας, όσο και στην περαιτέρω ανάδειξή τους.  Μέσω πολλών χρηματοδοτήσεων προγραμμάτων που σχετίζονται με τη διατήρηση κι ανάδειξη της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς, το Ίδρυμα έχει συμβάλλει ενεργά ώστε οι Έλληνες πολίτες, αλλά και οι ξένοι επισκέπτες, να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιστορικά μέρη και πολιτισμικές εκδηλώσεις . Επίσης, μέσω των εκδόσεων  «Ο Κύκλος των Μουσείων» οι αναγνώστες μπορούν να μάθουν σημαντικές ιστορικές πληροφορίες μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένη έρευνα.

“Ο Κύκλος των Μουσείων” είναι ένας τόμος που κυκλοφορεί μια φορά τον χρόνο και κάνει αφιέρωμα σε ένα ιστορικό μουσείο. Μέσω αυτού του προγράμματος γίνονται ευρέως γνωστά πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα στοιχεία για τα μουσεία της χώρας και με το τρόπο αυτό αναδεικνύεται ο απίστευτος πλούτος της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Οι τόμοι δεν πωλούνται. Δωρίζονται σε δημόσιους οργανισμούς, όπως πχ. δημοτικές βιβλιοθήκες και πανεπιστήμια.

Το Δεκέμβριο του 2016, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση – πήρε το όνομά του από τον πατέρα του  Έλληνα επιχειρηματία Σπύρου Λάτση – δημοσίευσε τόμο σχετικά με την Προϊστορική Θήρα. Μεγάλο μέρος της έρευνας βασίστηκε στα ευρήματα του αρχαιολόγου Χρίστου Ντούμα που βρέθηκαν στον αξιοθαύμαστο αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου. Εκτός των άλλων πολλών καλεσμένων, την επίσημη παρουσίαση του τόμου τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένα μέλη της Ελληνικής αρχαιολογικής κοινότητας και εκπρόσωποι των Υπουργείων “Πολιτισμού και Αθλητισμού” και “Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων”.

Ο τόμος εστιάζει κυρίως στα καταπληκτικά ευρήματα που βρέθηκαν στον αρχαιολογικό χώρου του Ακρωτηρίου, τα περισσότερα εκ των οποίων φυλάσσονται στο Πρϊστορικό Μουσείο Θήρας.  Είναι ένας τόμος πολύ όμορφα εικονογραφημένος, όπου ο αναγνώστης μπορεί να αποκτήσει μια πολύ καλή εικόνα για το πόσο ανεπτυγμένη ήταν η κοινωνία της προϊστορικής Θήρας. Οι κάτοικοι εκείνης της μακρινής εποχής είχαν καταφέρει όχι μόνο να λύσουν πλήρως τα βιοποριστικά τους προβλήματα, αλλά είχαν αναπτυχθεί τόσο πολύ που είχαν πολύ οργανωμένες δομές διοίκησης, εξαιρετικές οικοδομικές ικανότητες, αξιοθαύμαστο ταλέντο στις τέχνες, και είχαν καταφέρει γενικότερα να δημιουργήσουν μια πολύ ακμάζουσα κοινωνία και οικονομία. Η ακμή είναι έκδηλη στα εντυπωσιακά ευρήματα που μεγάλο μέρος αυτών έχει διασωθεί σε εξαιρετική κατάσταση. Ο τόμος προσφέρει μια πολύ καλή ισορροπία μεταξύ εικονογράφησης και αρχαιολογικής ανάλυσης, κάνοντάς τον ιδιαιτέρως ενδιαφέρον προς ανάγνωση.

Η κυρία Μαριάννα Λάτση, κόρη του αείμνηστου Ιωάννη Σ. Λάτση, έχει γράψει τον πρόλογο του τόμου για το 2016. Εκτός των άλλων, αναφέρει το σημαντικό έργο του Προϊστορικού Μουσείου Θήρας στη διάσωση και διατήρηση ενός πολύ σημαντικού κομματιού της ελληνικής ιστορίας, ενώ παράλληλα εξηγεί πως ο τόμος, μέσω των εντυπωσιακών φωτογραφιών του, αναδεικνύει την απερίγραπτη ομορφιά των έργων τέχνης, μωσαϊκών, τοιχογραφιών, κλπ. που βρέθηκαν κυρίως στον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου. Και άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές τόνισαν τη σημασία, τόσο του τόμου που αναδεικνύει με καταπληκτικό τρόπο την ιστορία και προϊστορία του Αιγαίου, όσο και της σειράς των ετήσιων τόμων στο σύνολό της.

Ο συγγραφέας του τόμου για το 2016, Χρίστος Ντούμας, ευχαρίστησε με τη σειρά του το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση που συνέβαλλε ουσιαστικά στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Ακρωτηρίου. Σημείωσε ότι η δημοσίευση του τόμου συνέπεσε με την 50η Επέτειο το 2017 της έναρξης των αρχαιολογικών εργασιών στο Ακρωτήρι. Τα περισσότερα ευρήματα του Ακρωτηρίου φυλάσσονται στο Προϊστορικό Μουσείο Θήρας.

Το Προϊστορικό Μουσείο Θήρας

Το Προϊστορικό Μουσείο Θήρας κτίστηκε πάνω στα ερείπια μιας εκκλησίας που καταστράφηκε από ισχυρό σεισμό, έναν από τους πολλούς, που έπληξαν το πανέμορφο νησί της Σαντορίνης. Οι πρώτες καταγεγραμμένες αρχαιολογικές έρευνες ξεκίνησαν το 1867 υπό την εποπτεία του Γάλλου γεωλόγου Ανρί Γκορσί, ο οποίος είχε μάθει για τον χώρο από τα ευρήματα που βρέθηκαν σε κοντινό λατομείο. Έκτοτε, υπήρξαν πολλές σποραδικές προσπάθειες, ωστόσο οι πρώτες οργανωμένες, συστηματικές,  και επιστημονικές αρχαιολογικές εργασίες ξεκίνησαν το 1967 από τον Σπυρίδωνα Μαρινάτο και την Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών.

Το μεγαλύτερο μέρος των εκθεμάτων του Προϊστορικού Μουσείου Θήρας προέρχεται από τον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου. Τα παλαιότερα ευρήματα εκτιμούνται κοντά στο 3300 π.Χ. Πρόκειται για ένα πραγματικό πλούτο ευρημάτων που περιλαμβάνει εξαιρετικά κοσμήματα, μέρη από τοιχογραφίες, γλυπτά, διάφορα αντικείμενα της καθημερινότητας, κλπ. Η Κυκλαδιτική Αγγειοπλαστική έχει τη τιμητική της, με πολλά πανέμορφα ευρήματα από την Μεταγενέστερη Κυκλαδική εποχή, όποτε και ήταν διαδεδομένη τόσο η χρήση του λευκού μαρμάρου όσο και του χαλκού. Τόσο το Μουσείο όσο και ο αρχαιολογικός χώρος του Ακρωτηρίου εντυπωσιάζουν και αποτελούν πολύ δημοφιλή πόλο έλξης Ελλήνων και ξένων επισκεπτών.S.Latsis-Misc.Prehistoric

Στηρίζοντας την Ελληνική Κουλτούρα

Από το 1997, ο  Όμιλος Λάτση στηρίζει ενεργά πολλά σημαντικά ελληνικά μουσεία, μέσω του Eurobank Banking Group. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση συνεχίζει να χρηματοδοτεί προγράμματα που αναδεικνύουν τον πλούτο και τη μοναδική ομορφιά της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού. Ένα από τα προγράμματα που ξεχωρίζουν είναι οι εκδόσεις των ετήσιων τόμων της σειράς “Ο Κύκλος των Μουσείων”.

Το Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ιδρύθηκε το 2005 με στόχο να συνεχίσει το πλούσιο φιλανθρωπικό έργο που άφησε ως παρακαταθήκη ο αείμνηστος Ιωάννης Σ. Λάτσης. Έκτοτε, το Ίδρυμα συμβάλλει ενεργά και χρηματοδοτεί πλήθος προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που μπορούν να βοηθήσουν το γενικότερο κοινωνικό σύνολο, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες. Οι τομείς στους όποιους δραστηριοποιείται και στηρίζει το Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση περιλαμβάνουν την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, το περιβάλλον, την επιστήμη, και την εκπαίδευση. Το Ίδρυμα υπηρετεί με ιδιαίτερο ζήλο το στόχο του, δηλαδή τη βελτίωση της ζωής του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού Ελλήνων πολιτών που ανήκουν ως επί το πλείστον σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Όλα αυτά τα χρόνια, το Ίδρυμα έχει να αναδείξει πολύ πλούσιο έργο που περιλαμβάνει ακαδημαϊκές υποτροφίες, προγράμματα για την καταπολέμηση της φτώχειας, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων κλπ. Σημαντική θέση για το  Ίδρυμα έχει και η ανάδειξη της πλούσιας ελληνικής κουλτούρας. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση συνεχίζει ακούραστα το φιλανθρωπικό έργο του. Μέσω ενός πολύ καλά οργανωμένου πλαίσιου αξιολόγησης για τα προγράμματα που χρηματοδοτεί κάθε χρόνο, θα συνεχίσει να βοηθάει τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική κοινωνία στο μέγιστο βαθμό των οικονομικών δυνατοτήτων του!

Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα

Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα δημιουργήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης. Το Ίδρυμα είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός (ΜΚΟ) που ιδρύθηκε το 2005 με απώτερο σκοπό να συνεχίσει το πλούσιο φιλανθρωπικό έργο του αείμνηστου Ιωάννη Σ. Λάτση. Το πλοίο Νεράιδα αποκτήθηκε το 1949 από τον Λάτση και χρησιμοποιήθηκε για 25 χρόνια ως επιβατηγό πλοίο στα όμορφα νερά του Αργοσαρωνικού.  Κατόπιν, παροπλίστηκε για 3 δεκαετίες στο λιμάνι της Ελευσίνας. Ο αείμνηστος Ιωάννης Σ. Λάτσης έτρεφε μεγάλη αγάπη για το συγκεκριμένο πλοίο και η οικογένεια Λάτση δε σκέφτηκε ποτέ να το πουλήσει για παλιοσίδερα. Αντιθέτως, το Σεπτέμβριο του 2007, με πρωτοβουλία του Σπύρου Λάτση, το Νεράιδα μεταφέρθηκε στα εξιδεικευμένα ναυπηγεία του Sibenik της Κροατίας όπου και μετασκευάστηκε και μετατράπηκε σε πλωτό μουσείο παίρνοντας τη μορφή που έχει σήμερα.

Όταν αγόρασε το Νεράιδα, ο Ιωάννης Σ. Λάτσης είχε ήδη αρχίσει να ανεβαίνει γοργά σε πολλούς τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Άρχισε ήδη να σημειώνει μεγάλες επιτυχίες στην εμπορική ναυτιλία, στο εμπόριο/μεταφορά πετρελαίου, στα χρηματο-οικονομικά, τις κατασκευές, και τη γεωργία. Ακόμα και όταν κατάφερε να αποκτήσει διεθνές κύρος και μεγάλη περιουσία, ο Ιωάννης Σ. Λάτσης δε ξέχασε ποτέ τις ταπεινές του ρίζες. Το φιλανθρωπικό του έργο ήταν πολύ πλούσιο. Μεγάλη έμφαση έδινε στις κοινωνικές ομάδες που είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Στις πρώτες του φιλανθρωπικές δράσεις συγκαταλέγεται η θέσπιση εκπαιδευτικών υποτροφιών που βοήθησαν πολλούς άριστους μαθητές φτωχών οικογενειών που προέρχονταν από τη γεννέτειρά του να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Μεταξύ 1986-1995, σειρά δυνατών και καταστροφικών σεισμών έπληξαν τον Πύργο, την Καλαμάτα, και τα Γρεβενά. Ο Ιωάννης Σ. Λάτσης συγκινήθηκε από το εύρος της καταστροφής και τις καθημερινές τραγωδίες που εκτυλίγονταν στην καθημερινότητα των σεισμοπαθών. Έτσι, χρηματοδότησε σειρά φιλανθρωπικών δράσεων για τους σεισμοπαθείς ώστε να βελτιωθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι συνθήκες διαβίωσής τους. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Ιωάννης Σ. Λάτσης χρηματοδότησε και πολλούς οργανισμούς, όπως το Ταμείο Ναυτικών, η Πυροσβεστική, κλπ. Για την έντονη κοινωνική του ευαισθησία, αλλά και την ενεργό συμμετοχή του για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ευπαθών κυρίως κοινωνικών ομάδων, ο Ιωάννης Σ. Λάτσης τιμήθηκε με πολλά βραβεία και διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η πλούσια φιλανθρωπική κληρονομιά του, συνεχίζεται αδιάλειπτα και μετά τον θάνατό του (Απρίλιος 2003) από τα μέλη της οικογένειάς του.

Άλλωστε, μόλις δυο χρόνια μετά τον θάνατό του, η οικογένεια Λάτση ίδρυσε το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης. Έκτοτε, το Ίδρυμα έχει χρηματοδοτήσει πλήθος φιλανθρωπικών δράσεων και έχει διοργανώσει πλήθος προγραμμάτων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αλλά και τη στήριξη των τεχνών, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των επιστημών, της περιβαλλοντικής συνείδησης, της κοινωνικής πρόνοιας, κλπ. Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της μεγάλης έμφασης που δίνει το Ίδρυμα στην εκπαίδευση, αλλά και στη διατήρηση της ελληνικής ιστορίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τη διατήρηση της ιστορίας της ελληνικής ναυτιλίας. Επίσης, στο Πλωτό Μουσείο Νεράιδα διοργανώνονται και πολλές εκδηλώσεις που προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες.

Μέσω του ΔΣ, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης στηρίζει ενεργά δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην κοινωνική βελτίωση και ωθούν στην αλλαγή προς το καλύτερο. Επιπρόσθετα, παρέχει πολύτιμη χρηματική βοήθεια σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. Τέλος, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται πρωτοβουλίες που στηρίζουν την ακαδημαϊκή έρευνα, την κατασκευή σημαντικών υποδομών, και τη γενικότερη κοινωνική ανάπτυξη.

Η Ομάδα Σύμπλευση Συμμετέχει στην Εκδήλωση “Διάπλους 2016”

Η ομάδα Σύμπλευση (γνωστή και ως +πλεύση) είναι ένας ΜΚΟ που παρέχει σημαντική βοήθεια σε κατοίκους ακριτικών νησιών με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Το 2016, ο οργανισμός συμμετείχε στην εκδήλωση Διάπλους 2016, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε διάπλους του Αιγαίου με προορισμό 9 Ελληνικά ακριτικά νησία.

Αναλυτικότερα, ο Διάπλους 2016 χρησιμοποίησε πόρους που χρηματοδοτήθηκαν από το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα για να εξοπλίσει σχολεία των ακριτικών νησιών με ηλεκτρονικό εξοπλισμό και εκπαιδευτικό υλικό, όπως πχ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προτζέκτορες, κλπ. Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα λειτουργεί υπό την αιγίδα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης που διοικείται από τον πετυχημένο επιχειρηματία Σπύρο Λάτση κι άλλα μέλη της οικογένειας Λάτση. Επιπρόσθετα, οι σχολικές μονάδες των 9 αυτών ακριτικών νησιών εξοπλίστηκαν με διάφορα έπιπλα (θρανία, καρέκλες, βιβλιοθήκες), εκπαιδευτικά παιχνίδια, και διάφωρα αναλώσιμα. Η επιλογή του υλικού έγινε κατόπιν επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου, αξιολόγηση και διασταύρωση των αιτημάτων με τις τοπικές αρχές, τους συλλόγους γονέων & κηδεμόνων κ.λπ., ώστε να υπάρχει η μέγιστη βεβαιότητα για την αναγκαιότητα του υλικού και την αξιοποίησή του από το εκπαιδευτικό προσωπικό.

S.Latsis-Misc

Ο Διάπλους 2016 διήρκεσε 11 ημέρες κατά τις οποίες 11 φουσκωτά σκάφη και ένα βοηθητικό με τη συμμετοχή 80 εθελοντών επισκέφθηκαν 9 ακριτικά νησιά (Αγαθονήσι, Αρκιούς, Κίμωλο, Λέβιδα, Λειψούς, Πάτμο, Σίκινο, Σχοινούσα και Φολέγανδρο). Παράλληλα με τις προσφορές σε είδος, πραγματοποιήθηκε σειρά ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και ενημερωτικών δράσεων όπως ενδεικτικά βιβλιοπαρουσιάσεις για παιδιά, διαδραστικό παιδικό εργαστήρι Ανθρωπίνων Σχέσεων, παρέμβαση πρόληψης του καπνίσματος για εφήβους, κλπ.

Οι δράσεις της ομάδας Σύμπλευση διοργανώνονται και υλοποιούνται σε καθαρά εθελοντική βάση. Μεγάλη έμφαση δίνεται σε δωρεάν ιατρικές εξετάσεις καθώς και σε βελτιωτικά έργα υποδομής των τοπικών κοινωνιών στα ακριτικά νησιά.

Το Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Πάτμου εξοπλίστηκε με κλιματιστικά, οπτικο-ακουστικό υλικό, καρέκλες, γραφεία, και μια βιβλιοθήκη. Στο Αγαθονήσι δωρήθηκε όχημα συλλογής σκουπιδιών. Στη Σίκινο όχημα άμεσης δράσης με υπερσύγχρονο εξοπλισμό πρώτων βοηθειών που τόσο ανάγκη είχαν οι κάτοικοι αυτού του μικρού ακριτικού νησιού. Εκτός αυτών των δωρεών, πάνω από 40 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων εξέτασαν πάνω από 1.100 κατοίκους, ενώ συλλέχθηκαν πάνω από 500 αιματοληψίες για περαιτέρω εξετάσεις. Κατόπιν, οι εξιδεικευμένοι ιατροί παρείχαν στους τοπικούς ιατρούς σημαντικές ιατρικές ενημερώσεις, καθώς και γνωματεύσεις σχετικά με τους κατοίκους που εξετάστηκαν.

Χτίζοντας για το Μέλλον: Στηρίζοντας την Ανακαίνιση των Εξωτερικών Ιατρείων Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών “Παναγιώτη και Αγλαϊας Κυριακού”

Μετά από τρία χρόνια σκληρής εργασίας από πολλούς ανθρώπους και φορείς, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες ανακαίνισης των Εξωτερικών Ιατρείων Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών “Παναγιώτη και Αγλαϊας Κυριακού”, τον Ιούνιο του 2016. Καίριας σημασίας ήταν η συνδρομή διάφορων ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένου και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης. Το προσωπικό και τα στελέχη του Ιδρύματος συμμετείχαν με ιδιαίτερη χαρά στις εργασίες ανακαίνισης, ενώ το Ίδρυμα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έρευνα ώστε να στεφθεί με επιτυχία η ανακαίνιση.

Σχετικά με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης

Από το 2005, όποτε και ιδρύθηκε, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης είναι ένα από τα πλέον δραστήρια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματα στην Ελλάδα. Το Ίδρυμα συνεχίζει την πλούσια φιλανθρωπική κληρονομιά του αείμνηστου Ιωάννη Σ. Λάτση. Έχοντας μεγαλώσει σε μια πολύτεκνη και πολύ φτωχή οικογένεια, ο Ιωάννης Σ. Λάτσης αναγκάστηκε να ριχτεί στο στίβο της εργασίας από πολύ μικρή ηλικία, καθώς η οικογένειά του είχε πολύ μεγάλη ανάγκη από χρήματα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να αναδειχθεί σε έναν από τους πλέον δραστήριους και πετυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες και εφοπλιστές. Για πάνω από επτά δεκαετίες, οι επιχειρήσεις του έπαιζαν πρωταγωνιστικό ρόλο διεθνώς σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς. Η αγάπη του για τις επιχειρήσεις και το επιχειρηματικό του δαιμόνιο δεν μειώθηκε ούτε όταν απέκτησε και μεγάλωσε με αγάπη τα τρία του παιδιά: τη Μαριάννα, τη Μαργαρίτα, και τον Σπύρο Λάτση. Παράλληλα, ο Ιωάννης Σ. Λάτσης κατά τη διάρκεια της πολυετούς ζωής του εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες παρουσιάζοντας ένα πολύ πλούσιο και αξιοσημείωτο φιλανθρωπικό έργο από το οποίο επωφελήθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως από τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα, σε όλη την Ελλάδα.

Ως συνεχιστής της μεγάλης αυτής φιλανθρωπικής κληρονομιάς, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης συνεχίζει να σχεδιάζει, διαχειρίζεται, και χρηματοδοτεί μεγάλο εύρος πρωτοβουλιών και προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, και όχι μόνο. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της δραστηριότητας του Ιδρύματος βρίσκονται οι τομείς υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, πολιτισμού, επιστημών, και περιβάλλοντος. Αποτελεί απαράβατη αρχή του Ιδρύματος να ακολουθεί από κοντά τις πλέον πρόσφατες κοινωνικές ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά που προέρχονται από δυσμενείς κοινωνικές ομάδες.

Τελευταίο μεγάλο εγχείρημα ήταν η ενεργή συμμετοχή ώστε να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι εργασίες ανακαίνισης των Εξωτερικών Ιατρείων Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών “Παναγιώτη και Αγλαϊας Κυριακού”. Τα συγκεκριμένα Ιατρεία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην γρήγορη ίαση των παιδιών σε ένα σύγχρονο και πολύ θετικό περιβάλλον. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης αποφάσισε να συμβάλει ενεργά στη συνέχιση του οράματος και του αξιέπαινου έργου των Ιατρείων και του Νοσοκομείου.

Παραδόθηκαν Καίριας Σημασίας Ανακαινίσεις

Ως μέρος του συνολικού project, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης εκπόνησε έρευνα που ανέδειξε το μέγεθος και πλήθος των ανακαινίσεων που απαιτούνταν ώστε το Νοσοκομείο να συνεχίσει να προσφέρει τις άριστες υπηρεσίες του, αλλά και να συνεχίσει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στον ολοένα αυξανόμενο πλήθος περιστατικών μικρών ασθενών. Σύμφωνα με στοιχεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενός ακόμη Ιδρύματος που συμμετείχε ενεργά στην επιτυχή ολοκλήρωση του project, το συγκεκριμένο Νοσοκομείο αναλαμβάνει χιλιάδες σοβαρές περιπτώσεις άρρωστων παιδιών κάθε χρόνο στα 20 χρόνια λειτουργίας του. Κατά μέσον όρο, το Νοσοκομείο δέχεται 12.000 περιστατικά σε ετήσια βάση. Επίσης, είναι η μοναδική νοσοκομειακή μονάδα που εκπαιδεύει τελειόφοιτους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτά κι ακόμα περισσότερα καταδεικνύουν περίτρανα το σημαντικό έργο και τη μεγάλη σημασία του συγκεκριμένου Νοσοκομείου. Έτσι, το προσωπικό και τα στελέχη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης ανέλαβαν με ιδιαίτερη χαρά και συμμετείχαν με ιδιαίτερο επαγγελματικό, αλλά και συναισθηματικό, ζήλο στην υλοποίηση του συγκεκριμένου project ανακαίνισης.

Στις 24 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια τμήματος των ανακαινισμένων εξωτερικών ιατρείων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών “Παναγιώτη και Αγλαϊας Κυριακού”. Στη χρηματοδότηση του έργου συμμετείχαν η μεγάλη αλυσίδα super market LIDL HELLAS σε συνεργασία με τη ΜΚΟ “Ανοιχτή Αγκαλία”. Το πρόγραμμα ανάπλασης των εξωτερικών ιατρείων έχει χρονικό ορίζοντα τριετίας και περιλαμβάνει τη δημιουργία φαρμακείου, αλλά και πρόσθετων λειτουργικών χώρων που τόσο ανάγκη έχουν τα συγκεκριμένα ιατρεία. Με βάση την έρευνα που έγινε υπό την αιγίδα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης, οι ανακαινίσεις και η ανάπλαση των ιατρείων είχε κύριο γνώμονα την πρακτικότητα και την αποτελεσματικότητα σε περιπτώσεις διαχείρισης μεγάλου όγκου περιστατικών, χωρίς να θυσιάζονται τα υψηλά standards και το φιλικό περιβάλλον των ιατρείων, κυρίως για τους μικρούς ασθενείς. Επίσης, το Νοσοκομείο παρέλαβε ολοκαίνουριες κλινικές, lobby, άνετη αίθουσα αναμονής, και χώρους ντους εντός του Ενδοκρινολογικού Τμήματος. Τέλος, προστέθηκαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για την φιλοξενία κακοποιημένων παιδιών.

Spiro Latsis

Με το Βλέμμα στο Μέλλον

Σύμφωνα με το ΔΣ του Νοσοκομείου, όλα τα μέρη που συμμετείχαν στο project ανυπομονούν να δουν στην πράξη πόσο σημαντική βοήθεια και βελτιστοποίηση των συνθηκών θα προσφέρουν οι συγκεκριμένες ανακαινίσεις. Στη συνέντευξη Τύπου, το Νοσοκομείο ευχαρίστησε θερμά όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο project που θα βελτιστοποιήσει τις συνθήκες που βιώνουν οι μικροί ασθενείς και οι συνοδοί τους.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες ανακαινίσεις, η Πρόεδρος του ΔΣ του Νοσοκομείου, Μαριόγκα Φραγκάκη, δήλωσε «Το ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών ‘Παναγιώτη και Αγλαϊας Κυριακού’ θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά και δημοσίως τη LIDL HELLAS και την κυρία Γιολάντα Βλάχου, Πρόεδρο του Σωματείου Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής ‘Ανοιχτή Αγκαλία’, της οποίας η αγάπη και το αμέριστο ενδιαφέρον κατάφεραν να κάνουν πραγματικότητα τη μεγάλη χορηγία από τη LIDL HELLAS”.

Σύνεχισε, λέγοντας “η χορηγία της LIDL HELLAS και η έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης, συνέβαλαν στη δημιουργία ενός εξαίρετου και κατάλληλου χώρου που θα μπορεί να εξυπηρετεί ακόμα μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών”.

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Τιμάει τους Μεγάλους Δωρητές του

Από την ίδρυσή του το 1886, το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ανατόλια έχει να επιδείξει πλούσιο διδακτικό έργο στο τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτό το ιδιωτικό ΜΚΟ εκπαιδευτικό ίδρυμα αναπτύχθηκε και πλέον χωρίζεται σε τρεις βασικές εκπαιδευτικές υποκατηγορίες: το Αμερικάνικο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης (American College of Thessaloniki, ACT), το Γυμνάσιο / Λύκειο Ανατόλια, και το Δημοτικό Σχολείο Ανατόλια. Η επιτυχία του ιδρύματος οφείλεται στην άριστη συνεργασία και προσωπικό κόπο Ελλήνων και Αμερικανών εκπαιδευτικών και άμεσα εμπλεκομένων, καθώς και στις γενναίες δωρεές των δωρητών του.

Το Κολλέγιο Ανατόλια έχει ως απώτερο σκοπό τη βέλτιστη εκπαιδευτική παροχή και προώθηση των ταλέντων και δεξιοτήτων των μαθητών του μέσω της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το ίδρυμα προσπαθεί να παρέχει άριστο περιβάλλον εκπαίδευσης στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό μαθητών, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης. Άλλωστε, ένας από τους βασικούς στόχους του Κολλεγίου Ανατόλια είναι η προώθηση και υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής ευθύνης. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος άλλωστε που το Κολλέγιο Ανατόλια, συνδυαστικά με το άριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον που παρέχει, προσελκύει σοβαρούς δωρήτες που αποσκοπούν, μέσω των οικονομικών τους ενισχύσεων, να συνδράμουν σημαντικά στην επίτευξη αυτών των κοινωνικών στόχων ώστε τα χρήματα που θα δωρηθούν να επωφελήσουν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό μαθητών και φοιτητών.

Ακριβώς αυτό το σημαντικό ρόλο των δωρητών θέλησε να τιμήσει το Κολλέγιο Ανατόλια κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου, 2016. Ανάμεσα στους κυριότερους δωρητές που τιμήθηκαν από το Κολλέγιο Ανατόλια ήταν και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης, το οποίο και πήρε το όνομα του Ιωάννη Σ. Λάτση, ο οποίος υπήρξε πολύ επιτυχημένος και δραστήριος επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος. Στην ειδική αυτή εκδήλωση, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης τιμήθηκε με το βραβείο Carl C. Compton (πήρε την ονομασία του από τον 5ο κατά σειρά Πρόεδρο του Κολλεγίου Ανατόλια (1950- 1958) και οραματιστή εκπαιδευτικό).

Spiro Latsis

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης αποτελεί το φιλανθρωπικό μέσον του αείμνηστου Ιωάννης Σ. Λάτση, ενός ταλαντούχου και πολύ επιτυχημένου επιχειρηματία, ο οποίος εκτός από τις επιχειρηματικές του διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο κατάφερε να ξεχωρίσει και για το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο. Ο Ιωάννης Σ. Λάτσης υπήρξε ένας από τους πλέον επιτυχημένου Έλληνες επιχειρηματίες και εφοπλιστές και ξεχώρισε σε όλους τους τομείς όπου δραστηριοποιήθηκε, όπως στον κατασκευαστικό, χρηματο-οικονομικό, γεωργικό, και πετρελαϊκό τομέα. Δουλεύοντας σκληρά από πολύ μικρή ηλικία, καθώς παιδί φτωχής οικογένειας, ο Ιωάννης Σ. Λάτσης γνώριζε και εκτιμούσε αφάνταστα την αξία της εκπαίδευσης. Δε ξέχασε ποτέ τις ταπεινές του ρίζες και για αυτό, όταν κατάφερε να δημιουργήσει τεράστια περιουσία, αποφάσισε να βοηθήσει τους Έλληνες, και όχι μόνο, συνανθρώπους του που βρίσκονταν σε ανάγκη ή οικονομική δυσχέρεια, ποικιλοτρόπως. Άφησε πίσω του πολύ πλούσιο φιλανθρωπικό έργο, το οποίο συνεχίζει στις μέρες μας η οικογένεια Λάτση – η Εριέττα (σύζυγος), ο Σπύρος, η Μαριάννα, και η Μαργαρίτα (παιδιά) μέσω του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης το οποίο ιδρύθηκε το 2005, δυο χρόνια μετά τον θάνατο του εθνικού ευεργέτη.

Το Ίδρυμα συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς και κοινωνικούς εταίρους στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα χρηματοδοτεί και διαχειρίζεται πρωτοβουλίες και προγράμματα σε διάφορους τομείς, όπως πχ. υγεία, επιστήμη, εκπαίδευση, περιβάλλον, και κοινωνική πρόνοια. Το Εποπτικό Συμβούλιο, του οποίου είναι μέλος ο Σπύρος Λάτσης, και το Εκτελεστικό Συμβούλιο επιβλέπουν τις δραστηριότητες του Ιδρύματος. Στο επίκεντρο των δράσεων του Ιδρύματος βρίσκεται η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ευπαθών ομάδων. Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από το Ίδρυμα και στη δημιουργία υποδομών, στην προώθηση και υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας, καθώς και γενικότερα έργα που βοηθούν σημαντικά τη βελτιστοποίηση των συνθηκών διαβίωσης του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού ανθρώπων.

Η Συμμετοχή της Οικογένειας στις Επιχειρήσεις

Μετά τον θάνατο του Ιωάννη Σ. Λάτση, ο Σπύρος Λάτσης ανέλαβε τη διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του πατέρα του. Αν και η οικογένεια έχει ακόμα σημαντική παρουσία στο τομέα της εμπορικής ναυτιλίας, ωστόσο μεγάλο μέρος του πλούτου έχει ανακατευθυνθεί σε άλλους τομείς. Η οικογένεια Λάτση έχει σημαντική παρουσία στους τομείς του πετρελαίου, των ακινήτων, και της επενδυτικής τραπεζικής. Ο Σπύρος Λάτσης είναι κάτοχος τριών πτυχίων από το LSE (London School of Economics), είναι Honorary Fellow και μέλος του Court of Governors του London School of Economics.

Κολλέγιο Ανατόλια: Μια Ματιά στην Πλούσια Ιστορία

Το Κολλέγιο Ανατόλια (Anatolia College) ιδρύθηκε το 1886 και πρωτολειτούργησε στο Ιεροδιδασκαλείο της Μερζιφούντας με τον Charles Tracy ως πρώτο πρόεδρο του ιδρύματος. Οι μαθητές ήταν  κυρίως Ελληνικής και Αρμενικής καταγωγής, οι περισσότεροι προέρχονταν από περιοχές εκτός Μερζιφούντας και ήταν οικότροφοι στο Σχολείο. Το διδακτικό προσωπικό απαρτίζονταν από Έλληνες, Αρμένιους και Αμερικανούς.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘20, το Κολλέγιο Ανατόλια ξανα-άνοιξε στην Θεσσαλονίκη νοικιάζοντας κτίρια στη περιοχή Χαριλάου που κάλυπταν τις σχολικές του ανάγκες. Το 1927, το Ιεραποστολικό Παρθεναγωγείο στην Θεσσαλονίκη προσαρτήθηκε στο Κολλέγιο Ανατόλια, ενώ το 1934 το Ανατόλια μετακομίζει σε νεόκτιστες εγκαταστάσεις έξω από την πόλη κοντά στο χωριό της Πυλαίας, στους πρόποδες του όρους Χορτιάτη. Η Ελλάδα εισέρχεται στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αποκρούοντας την εισβολή των Ιταλών. Το Σχολείο κλείνει και οι εγκαταστάσεις του χρησιμοποιούνται ως στρατιωτικό νοσοκομείο. Το 1941, οι Γερμανοί εισβάλλουν στην Ελλάδα και επιτάσσουν τις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου, όπου εγκαθιστούν το αρχηγείο τους για τη Βαλκανική Χερσόνησο. Την περίοδο 1944-45, οι βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου. Το 1945, ο πόλεμος τελειώνει και το Ανατόλια επαναλειτουργεί, ενώ προχωρούν οι επισκευές των εγκαταστάσεών του. Το Παρθεναγωγείο θα βρει προσωρινά στέγη στις εγκαταστάσεις του Ανατόλια, μετά την καταστροφή του κτιρίου του στην οδό Αλλατίνη από φωτιά. Το 1949, οι τελευταίες βρετανικές δυνάμεις αποχωρούν από τις εγκαταστάσεις του Σχολείου. Έκτοτε, το Κολλέγιο Ανατόλια προσφέρει ανελλιπώς άριστο εκπαιδευτικό έργο έως και τις μέρες μας.

Το Γυμνάσιο / Λύκειο Ανατόλια παρέχει άριστη εκπαίδευση η οποία πληροί απολύτως τα standards και τις Οδηγίες του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. Η σχολική ύλη διδάσκεται στα Ελληνικά, εκτός των μαθημάτων Τέχνης, Πληροφορικής, και Αγγλικών. Το Αμερικάνικο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης αναγνωρίζεται από το New England Association of Schools and Colleges. Επίσης, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ACT αναγνωρίζονται από το UK Open University.

Το Δημοτικό Σχολείο Ανατόλια λειτούργησε το 2005 και συμπεριλαμβάνει και Νηπιαγωγείο.

Πολλές σημαντικές προσωπικότητες έχουν σπουδάσει στο Κολλέγιο Ανατόλια. Ο Γκίκας Χαρδούβελης, ο οποίος αποφοίτησε το 1973, υπήρξε Υπουργός Οικονομικών. Επίσης, ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, αποφοίτησε από το Κολλέγιο το 1960. Τέλος, ο πρώην CEO της Titan America, Άρης Παπαδόπουλος, είναι ακόμα μια διάσημη προσωπικότητα που σχετίζεται με το Ανατόλια.

Ασφάλεια Παιδιών και Θαλάσσια Σπορ

Από τη διασκέδαση των water sports έως τις συναρπαστικές γνώσεις που χαρίζει η θαλάσσια βιολογία, το σίγουρο είναι ότι οι θάλασσες που μας περιβάλλουν αποτελούν αστείρευτη πηγή διασκέδασης, γνώσεων, και χαλάρωσης. Βεβαίως, το νερό μπορεί να γίνει και πολύ επικίνδυνο. Στην Ευρώπη, τα θαλάσσια σπορ είναι η αιτία για την πρόκληση έως και 47.000 τραυματισμών κάθε χρόνο ( Child Safety Europe).

Το Αιγαίο είναι ένας από τους δημοφιλέστερους και πλέον αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς. Στο Αιγαίο Πέλαγος βρίσκονται σχεδόν 6000 νησιά και είναι ένα από τα καλύτερα μέρη στη Μεσόγειο για θαλάσσια σπορ.Ο επιχειρηματίας Σπύρος Λάτσης – μέλος του ΔΣ του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης – έχει βάλει ως πρωτεύοντα στόχο να βελτιώσει την ασφάλεια των συνθηκών εντός των οποίων διεξάγονται τα θαλάσσια σπορ, έτσι ώστε τα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι, να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις χαρές των ελληνικών θαλασσών χωρίς να βάζουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα. Για την επίτευξη της βελτίωσης των συνθηκών ασφάλειας των θαλάσσιων σπορ, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης διοργάνωσε στο Πλωτό Μουσείο ‘Νεράιδα’ την παρουσίαση των εκπαιδευτικών δράσεων του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού Safe Water Sports.

Στόχος του ΜΚΟ Safe Water Sports είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών στην θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ. Μέσω των εκπαιδευτικών δράσεων, τα στελέχη του Safe Water Sports ευελπιστούν ότι θα καταφέρουν να επιτύχουν σημαντική μείωση στις χιλιάδες των τραυματισμών που που προκαλλούνται κάθε χρόνο στις ελληνικές παραλίες.

Spiro Latsis

Μετά την επιτυχή παρουσίαση που έγινε στο Πλωτό Μουσείο Νεράιδα, αναφέρονται παρακάτω οι τέσσερις κύριες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ασφάλεια των παιδιών στην θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ:

Προσέχω-Μαθαίνω-Νοιάζομαι

Το “Προσέχω-Μαθαίνω-Νοιάζομαι” είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται στα ελληνικά σχολεία σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα φέρνει τους μαθητές σε επαφή με καίριες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια στο νερό. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει σχεδιαστεί ειδικά ώστε να είναι κατανοητό από παιδιά όλων των ηλικιών, από την πρώτη τάξη Δημοτικού έως και τη τρίτη Γυμνασίου. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τρέχει κάθε ακαδημαϊκή χρονιά μεταξύ Μαρτίου – Ιουνίου, και την επόμενη χρονιά θα τρέξει σε 350 σχολεία, δλδ. θα φτάσει σε περίπου 30-50.000 μαθητές.

Η ενημέρωση των γονέων των μαθητών είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος. Έτσι, κάθε φορά που το “Προσέχω-Μαθαίνω-Νοιάζομαι” θα επισκέπτεται ένα σχολείο, θα υπάρχει και μια ειδική παρουσιάση για τους γονείς, έτσι ώστε οι γονείς να αποκτήσουν μια εις βάθος ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους στόχους του οργανισμού.

Η εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με την ασφάλεια στο νερό, όταν γίνεται από μικρή ηλικία, μπορεί να συμβάλλει μακροχρόνια σε σημαντική μείωση των ατυχημάτων στις ελληνικές θάλασσες, ευελπιστεί ο Σπύρος Λάτσης.

Ο Χταπόδιος Σέιφ και οι Τρεις Θαλασσοφύλακες

Πέραν των αναλυτικών εκπαιδευτικών πακέτων που συνοδεύουν την εκπαιδευτική δράση στις τάξεις των ελληνικών σχολείων, ο ΜΚΟ Safe Water Sports παρουσίασε το νέο εκπαιδευτικό βιβλίο ‘Ο Χταπόδιος Σέιφ και οι Τρεις Θαλασσοφύλακες’ του συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος είναι ένας ιδιαιτέρως δημοφιλής συγγραφέας παιδικών βιβλίων ο οποίος, από το 1995, έχει εκδόσει δεκάδες παιδικά βιβλία και συνεργάζεται με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που αφορούν παιδιά. Το βιβλίο του,‘Ο Χταπόδιος Σέιφ και οι Τρεις Θαλασσοφύλακες’, συνδυαστικά με την εκπαιδευτική δράση του ΜΚΟ Safe Water Sports, θα συμβάλλει σημαντικά στην ενημέρωση των παιδιών σχετικά με την ασφάλεια στο νερό.

Βίντεο για την Ασφάλεια Θαλάσσιων Σπορ

Αν και το υπέροχο αυτό βιβλίο μπορεί να εξιτάρει την φαντασία και να τραβήξει το ενδιαφέρον των μαθητών, ο ΜΚΟ Safe Water Sports παρουσιάζει επίσης αριθμό βίντεο με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων.

Με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελληνίδων αθλητριών και Ελλήνων αθλητών, όπως ο Χρυσός Ολυμπιονίκης στο Windsurfing Νικόλας Κακλαμανάκης, δημιουργήθηκε μια εξαιρετική συλλογή ενημερωτικών βίντεο. Τα βίντεο αυτά παρέχουν καίριες πληροφορίες ασφάλειας στο νερό, ενώ παράλληλα εξιτάρουν το ενδιαφέρον των ατόμων που τα παρακολουθούν σχετικά με τα θαλάσσια σπορ.

Safe Water Sports Website και Mobile App

Ο ΜΚΟ Safe Water Sports έχει σχεδιάσει ένα ενημερωτικό website και μια mobile app για να κρατάει συνεχώς ενημερωμένο το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ατόμων σχετικά με την ασφάλεια στο νερό, αλλά και την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων σπορ. Τόσο το website όσο και η εφαρμογή είναι πολύ εύκολα στην χρήση, ευκολοκατανόητα, και παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες και συμβουλές, τόσο νομικής όσο και λειτουργικής φύσεως, σχετικά με όλα τα θαλάσσια σπορ που μπορεί να κάνει κανείς στην Ελλάδα.

Η υπηρεσία λειτουργεί ως μηχανή αναζήτησης για θαλάσσια σπορ και δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι χρήστες είναι να εισάγουν το θαλάσσιο σπορ που τους ενδιαφέρει. Κατόπιν, η εφαρμογή θα τους εμφανίσει αναλυτικές πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με το εκάστοτε θαλάσσιο σπορ από αναγνωρισμένους επαγγελματίες του χώρου. Εκτός από τη μεγάλη βάση δεδομένων της Safe Water Sports, το website και η εφαρμογή παρέχουν σημαντικές συμβουλές ασφάλειας. Η mobile εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες από οποιαδήποτε τοποθεσία.

Άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα της mobile εφαρμογής από τη Safe Water Sports, είναι ότι παρέχει πληροφορίες ασφάλειας ακόμα και για παραλίες χωρίς ναυαγοσώστες. Δυστυχώς, δε μπορούν και οι 2.900 παραλίες να έχουν και από ένα ναυαγοσώστη. Μέσω της Safe Water Sports mobile app οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες, όπως πχ. βάθος θάλασσας, τύπος παραλίας, κλπ.

Μέσω των πολλών ενεργών και διαδραστικών πρωτοβουλιών της Safe Water Sports, ο Σπύρος Λάτσης και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης ευελπιστούν ότι χιλιάδες άνθρωποι, και κυρίως παιδιά, θα γλυτώσουν από πολλά θαλάσσια ατυχήματα. Η γνώση που θα αποκτήσουν θα τους βοηθήσει να χαρούν τις απίστευτες ομορφιές των ελληνικών θαλασσών χωρίς να βάζουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα!

Έλληνες Μαθητές και Θεατρική Δημιουργία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Μάιο του 2016, πάνω από 500 μαθητές συναντήθηκαν στο διήμερο φεστιβάλ “Τρίτο Κουδούνι ή Το Θέατρο Αλλιώς” που διοργανώθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στο Φεστιβάλ παρουσιάστηκαν θεατρικές παραστάσεις από μαθητές επτά σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Πειραιά. Επτά μικρής διάρκειας παραστάσεις πάνω σε κείμενα κλασσικών συγγραφέων, όπως πχ. Σοφοκλής και Samuel Beckett, αλλά και πρωτότυπες δημιουργίες των μαθητών, αποτέλεσαν το μέσον που έδωσε την αφορμή στους μαθητές να μυηθούν στη θεατρική πράξη και με το τρόπο αυτό να εμπλουτίσουν περαιτέρω την εκπαιδευτική τους εμπειρία.

Χορηγός του Φεστιβάλ ήταν το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια στηρίζει έμπρακτα, πρωτοβουλίες πολιτισμού, τεχνών, κι επιστημών. Τα μέλη του ΔΣ του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης, συμπεριλαμβανομένου του Σπύρου Λάτση, αγκαλιάζουν πάντα με πολύ αγάπη τέτοιου είδους πρωτοβουλίες κι εκδηλώσεις.

Οι Πρωταγωνιστές του Φεστιβάλ

Χρειάστηκαν εννέα μήνες προετοιμασίας και στενής συνεργασίας μεταξύ μαθητών και δασκάλων για τη επίτευξη του θεατρικού φεστιβάλ. Οι μαθητές έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο και κατάφεραν επιτυχώς να μετατρέψουν τη θεατρική αγωγή σε θεατρική πράξη μέσω της πολυσύνθετης εκπαιδευτικής-θεατρικής δράσης “Τρίτο Κουδούνι ή Το Θέατρο Αλλιώς”.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μάθουν πολλά όσον αφορά την ιστορία του ελληνικού θεάτρου, αλλά και να συμμετάσχουν ενεργά στο ανέβασμα ενός θεατρικού έργου. Ο πλούτος των δεξιοτήτων που απέκτησαν είναι σίγουρο ότι θα συνδράμει πολύ θετικά στη μετέπειτα εκπαιδευτική τους εξέλιξη. Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ ήταν ανοικτές στο κοινό και η είσοδος ήταν έλευθερη.

Θεατρικά Έργα

Οι επτά θεατρικές παραγωγές εκπροσώπησαν έργα μοντέρνας και κλασσικής περιόδου από διάσημους Έλληνες και ξένους συγγραφείς. Επτά σκηνοθέτες είχαν στενή συνεργασία με τους μαθητές και τους βοήθησαν να κατανοήσουν και να λάβουν ενεργή συμμετοχή σε όλα τα στάδια μιας θεατρικής παραγωγής.

Στις 7 Μαϊου, οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Καλλίπολης, υπό την καλλιτεχνική επίβλεψη του Νίκου Βασιλείου, παρουσίασαν μια διασκευή του περίφημου έργου του Ιάκωβου Καμπανέλη, “Το Μεγάλο μας Τσίρκο”. Το έργο εστίασε κυρίως στην έννοια της ελευθερίας υπό το πρίσμα της ελληνικής ιστορίας.

Επίσης στις 7 Μαϊου, οι μαθητές του 9ου Γυμνασίου Πειραιά, υπό την καλλιτεχνική επίβλεψη του σκηνοθέτη Γιάννη Μόσχου,  παρουσίασαν τη θεατρική παράσταση “Ιστορίες του Κυρίου”. η οποία βασίστηκε σε κείμενα του Αντόν Τσέχοφ.

Τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, οι μαθητές από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής του Πειραιά, υπό την καλλιτεχνική επίβλεψη της σκηνοθέτιδας Αλίκης Δανέζη-Κνούτσεν, παρουσίασαν το διάσημο έργο του Σοφοκλή “Οιδίπους Τύραννος”.

Μέσα από το πρίσμα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες του Μύθου, της Περιπέτειας, του Χαρακτήρα, και μέσω πειραματισμών να απεικονίσουν την αφήγηση στο θεατρικό σανίδι. Έμαθαν, κατανόησαν, κι εφάρμοσαν όλα τα δραματουργικά στοιχεία μετατρέποντας την όλη εμπειρία σε ενδιαφέρουσα και δημιουργική διαδικασία.

Επίσης, τη δεύτερη ημέρα, οι μαθητές από το Ζάννειο Λύκειο, υπό την καλλιτεχνική επίβλεψη του σκηνοθέτη Θάνου Τοκάκη, παρουσίασαν το θεατρικό έργο “Περιμένοντας τον Γκοντό”, το οποίο ήταν βασισμένο σε κείμενα του διάσημου μοντέρνου συγγραφέα Σαμουήλ Μπέκετ. Αν και το συγκεκριμένο έργο είναι φαινομενικά δυσνόητο, ωστόσο αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για εσωτερική αναζήτηση, πόσο μάλλον όταν αυτή η εσωτερική αναζήτηση μεταφράστηκε σε θεατρική παράσταση από εφήβους.

Spiro Latsis

Η Ιστορία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Οι μαθητές που έλαβαν μέρος σε αυτό το διήμερο φεστιβάλ είχαν τη μοναδική ευκαιρία να λάβουν ενεργό ρόλο σε όλες τις φάσεις μιας θεατρικής παραγωγής, κι εν τέλει να ανεβάσουν τη δική τους θεατρική παράσταση στο ιστορικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το συγκεκριμένο θέατρο έχει πολύ μεγάλη πολιτισμική και ιστορική σημασία για τους κατοίκους του Πειραιά.

Κατασκευάστηκε στις αρχές του 1890 και άνοιξε επίσημα το 1895. Ο κύριος αρχιτέκτονας, Ιωάννης Λαζαρίμος, ήταν δημότης Πειραιά και καθηγητής στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Το θέατρο κτίστηκε σε νεοκλασσικό στυλ και σε ορθογώνιο σχήμα με διαστάσεις 34 x 45 μέτρα και συνολική επιφάνεια 6000τμ.

Βρίσκεται στην καρδιά της Πλατείας Κοραή και αποτελεί σημαντικό αξιοθέατο του δήμου Πειραιά. Κλείνοντας πάνω από έναν αιώνα λειτουργίας, το θέατρο έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη και φιλοξενεί τακτικά σημαντικές θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις. Πολλά σημαντικά έργα στους τομείς της όπερας, του δράματος, και του μιούζικαλ, έχουν αποσπάσει θερμές κριτικές και χειροκροτήματα από το κοινό του Πειραιά.

Μετά από μια μακρά περίοδο ανακαίνισης, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά άνοιξε και πάλι τις πόρτες του στο κοινό και συνεχίζει να φιλοξενεί σημαντικές θεατρικές παραγωγές. Μεγάλη έμφαση δόθηκε τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική ανακαίνιση. Έτσι, έγινε δυνατό να αναδειχθεί η πλήρης δυναμική και αρχιτεκτονική ομορφιά του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Αν και το 1300-θέσεων Δημοτικό Θέατρο Πειραιά υπέστη συνολική ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, ωστόσο όλα τα σημαντικά ιστορικά του σημεία παραμένουν ανέπαφα. Για παράδειγμα, η μπαρόκ-στυλ θεατρική σκηνή και ο τεράστιος επιβλητικός πολυέλαιος, παραμένουν το σήμα κατατεθέν του θεάτρου.

Μελλοντικές Παραγωγές

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης σκοπεύει να συνεχίσει να στηρίζει δημιουργικές δράσεις μαθητών δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες ανάδειξης πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την κουλτούρα, τις τέχνες, και την ιστορία.

Πλέοντας στην Ιστορία : Το Πλωτό Μουσείο ‘Νεράιδα’ στη Μαρίνα Φλοίσβου

Το πλοίο ‘Νεράιδα’ έχει γίνει σύμβολο της Ελληνικής ναυτιλίας και πόλος έλξης για χιλιάδες λάτρεις πλοίων και ναυτιλιακής ιστορίας, απ’ όλο τον κόσμο. Το ‘Νεράιδα’ υπήρξε πλοίο με πολύ σημαντικό ρόλο ναυτικής διάσωσης κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τη μεταπολεμική περίοδο χρησιμοποιήθηκε εκτενώς ως θαλάσσιο μεταφορικό μέσον τουριστών. Όταν αποφασίστηκε να παροπλιστεί, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης προχώρησε σε πλήρη ανακαίνισή του και το μετάτρεψε σε πλωτό μουσείο το 2013 (Το ΔΣ του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης απαρτίζεται από την Εριέττα, τη Μαριάννα, τη Μαργαρίτα, και τον Σπύρο Λάτση).

  1. Ένα Ξεχωριστό Tour
  2. Η Ιστορία του Πλοίου ‘Νεράιδα’
  3. Ενσαρκώνοντας την Ιστορία

Ένα Ξεχωριστό Tour

Μετά την πολυαναμενόμενη επιστροφή στην θάλασσα, το ‘Νεράιδα’ έκανε το ντεμπούτο του το καλοκαίρι του 2013, ως Πλωτό Μουσείο πλέον,  επιστρέφοντας στους τουριστικούς προορισμούς που κάποτε εξυπηρετούσε.  Ορισμένοι από αυτούς τους προορισμούς ήταν οι Σπέτσες, η Ερμιόνη, η Ύδρα, και ο Πόρος. Έκτοτε, έχει επισκεφθεί πολλές άλλες Ελληνικές ακτές προσφέροντας στους επισκέπτες του μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με το ένδοξο παρελθόν της Ελληνικής ναυτιλίας.

Φυσικά, αυτά τα ταξίδια συνεχίζονται και στις μέρες μας. Μάλιστα, το Πλωτό Μουσείο ‘Νεράιδα’ έδεσε στη Μαρίνα Φλοίσβου από τις 9 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2016. Εκεί, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά αυτό το σημαντικό πλοίο. Επίσης, μέσω του διαδραστικού εκπαιδευτικού προγράμματος ‘Ταξιδεύοντας με το Νεράιδα’, τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών είχαν την ευκαιρία να μάθουν σημαντικές πτυχές του ένδοξου παρελθόντος της Ελληνικής ναυτιλίας και να μάθουν πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα ελληνικά εμπορικά πλοία του παρελθόντος.

Spiro Latsis

Η Ιστορία του Νεράιδα

Το ‘Νεράιδα’ ναυπηγήθηκε το 1939. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε στα εμπορικά ναυτιλιακά δρομολόγια της Αδριατικής. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου χρησιμοποιήθηκε ως πλοίο θαλάσσιας διάσωσης. Όταν καταλήφθηκε από τους Βρετανούς άρχισε να εκτελεί θαλάσσια δρομολόγια μεταξύ Μάλτας και Συρακουσών. Δέκα χρόνια αργότερα αποκτήθηκε από την οικογένεια Λάτση, ανακατασκευάστηκε, κι άρχισε να εκτελεί τουριστικά θαλάσσια δρομολόγια στον Κόλπο του Αργοσαρωνικού.

Για τα επόμενα 25 χρόνια, το ‘Νεράιδα’ εκτελούσε τουριστικά θαλάσσια δρομολόγια συνδέοντας δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Αίγινα, τα Μέθανα, ο Πόρος, και η Ύδρα. Όταν παροπλίστηκε, το ‘Νεράιδα’ παρέμεινε εκτός νερού για 35 χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα, το πλοίο συντηρούνταν από τον Ιωάννη Σ. Λάτση, καθώς είχε πολύ μεγάλη συναισθηματική αξία.

Η μεγάλη αγάπη που έτρεφε ο Ιωάννης Σ. Λάτση για το ‘Νεράιδα’ δεν ήταν τυχαία. Το πλοίο αυτό ήταν το πρώτο του μεγάλου στόλου που θα αποκτούσε ο Ιωάννης Σ. Λάτσης τη δεκαετία του ‘60. Ο μεγάλος στόλος πρόσφερε στον Ιωάννη Σ. Λάτση μεγάλο κεφάλαιο το οποίο κι επένδυσε κατόπιν στους τομείς κατασκευών και πετρελαίου. Έχοντας αποκτήσει μεγάλο αριθμό δυιλιστηρίων πετρελαίου, ο Ιωάννης Σ. Λάτσης αποφάσισε να εισέλθει και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφερε να αποκτήσει μεγάλο αριθμό τραπεζικών υποκαστημάτων και να διευρύνει ακόμα περισσότερο την ήδη πολύ επιτυχημένη επιχειρηματική αυτοκρατορία του. Μετά τον θάνατο του Ιωάννη Σ. Λάτση το 2003, οι επιχειρήσεις του πέρασαν στον έλεγχο της οικογένειας Λάτση (Εριέττα, Μαριάννα, Μαργαρίτα, και Σπύρος Λάτσης), συμπεριλαμβανομένου και του ‘Νεράιδα’.

Ενσαρκώνοντας την Ιστορία

Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη του, το ‘Νεράιδα’ μεταφέρθηκε στα ναυπηγεία NCP στο Σίμπερνικ της Κροατίας. Εκεί, μετατράπηκε σε πλωτό μουσείο. Κατόπιν, το ‘Νεράιδα’ επέστρεψε στην Ελλάδα και το καλοκαίρι του 2013 η Ελληνική σημαία άρχισε να κυματίζει και πάλι περήφανα στο ιστίο του πλοίου. Ως πλωτό μουσείο πλέον, το ‘Νεράιδα’ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ‘ζωντανά’ μνημεία του ένδοξου παρελθόντος της Ελληνικής ναυτιλίας παρέχοντας πολλές πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές ναυπηγικής του 20ού αιώνα, τις διάφορες αποστολές που ανέλαβε το πλοίο κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, έως και την εποχή που λειτουργούσε ως τουριστικό πλοίο. Από τότε που μετατράπηκε σε πλωτό μουσείο, το ‘Νεράιδα’ έγινε δημοφιλής πόλος έλξης για τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εσωτερικό του πλοίου σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να προσφέρει στους επισκέπτες του μια εξαίρετη εκπαιδευτική εμπειρία, πάντα υπό την άγρυπνη επίβλεψη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης. Μετά τον θάνατο του αείμνηστου Ιωάννη Σ. Λάτση, η οικογένεια Λάτση αποφάσισε να δημιουργήσει το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης, ώστε να συνεχιστεί το πλούσιο φιλανθρωπικό έργο του αείμνηστου εθνικού ευεργέτη. Έκτοτε, το Ίδρυμα έχει χρηματοδοτήσει, και συνεχίζει να χρηματοδοτεί, μεγάλο εύρος προγραμμάτων σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, του πολιτισμού, και του περιβάλλοντος.

WWF GreenSpaces – Η Νέα Εφαρμογή Ευαισθητοποίησης ως προς τις Φυσικές Αστικές Περιοχές

Το WWF (The World Wildlife Fund) λάνσαρε πρόσφατα μια νέα εφαρμογή, η οποία είναι πρωτοβουλία Ελλήνων και σκοπός της είναι η ενθάρρυνση των πολιτών για την ‘ανακατάληψη’ των πράσινων περιοχών της χώρας. Η προωθητική καμπάνια διήρκεσε ένα μήνα, έως την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, και σκοπός της ήταν να ευαισθητοποιήσει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πολιτών να δράσει, έστω και συμβολικά, υπέρ του πρασίνου στη χώρα. Συγκεκριμένα, προσκαλούσε τους πολίτες να επισκέπτονται τα αστικά πάρκα κι άλλες αστικές περιοχές πρασίνου σε όλη την Ελλάδα. Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε εντυπωσιακά, καθώς 400 εθελοντές σε 82 διαφορετικές ελληνικές πόλεις και χωριά επισκέφτηκαν συνολικά 720 χώρους πρασίνου την πρώτη εβδομάδα της καμπάνιας. Οι συμμετέχοντες εθελοντές έλαβαν μέρος και σε πανελλήνια κλήρωση διεκδικώντας ένα από τα πέντε ποδήλατα, ευγενική προσφορά της αλυσίδας καταστημάτων Praktiker.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτό το συναρπαστικό project κι απαντήστε αυτές τις τρεις ερωτήσεις.
● Πόσο πράσινο αναλογεί ανά κάτοικο στις μεγάλες ελληνικές πόλεις;
● Τι ακριβώς προσφέρει αυτή η νέα εφαρμογή;
● Πώς λειτουργεί αυτή η νέα εφαρμογή;

Οι ελληνικές πόλεις έχουν έλλειψη πρασίνου
Το GreenSpaces mobile app είναι ένα δωρεάν εργαλείο της WWF Greece που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με πολλούς άλλους οργανισμούς, συμπ. του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, του British Council, και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος). Μεγάλοι δωρητές και υποστηρικτές του project είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης. Το ΔΣ του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης απαρτίζεται από τον Σπύρο Λάτση, τη μητέρα του Εριέττα, και τις αδερφές του Μαργαρίτα και Μαριάννα.
Ο στόχος της εφαρμογής είναι η αύξηση των χώρων πρασίνου στις ελληνικές πόλεις. Η αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο στις ελληνικές πόλεις είναι πολύ χαμηλότερη από την προτεινόμενη αναλογία 9τμ / κάτοικο πόλης που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organisation, WHO). Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας κι Ανάπτυξης (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) έχει υπολογίσει την αναλογία για την Αθήνα στα 0,96τμ, ενώ το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο υπολογίζει την αναλογία για την Θεσσαλονίκη στα 2.14τμ.
Το WWF Greenspaces είναι ένα πολύπλευρο app
Το GreenSpaces app προσφέρει πληθώρα επιλογών τόσο για τους πολίτες που χρησιμοποιούν τακτικά το app όσο και για αυτούς που θέλουν να συμμετάσχουν στις διάφορες καμπάνιες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ανά την Ελλάδα που προωθούνται μέσω του greenspaces. Οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν για τους χώρους πρασίνου κοντά τους, να καταχωρήσουν νέο χώρο πρασίνου (greenspace), ή να βαθμολογήσουν και να σχολιάσουν τις υπάρχουσες καταχωρήσεις. Με τη βοήθεια των δεδομένων της WWF, οι δημοτικές αρχές μπορούν να αποκτήσουν μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τη γνώμη των πολιτών για τα δημοτικά πάρκα και άλλους χώρους πρασίνου στην περιοχή τους. Επίσης, το app προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για οποιαδήποτε καμπάνια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Spiro Latsis
6 εύκολα βήματα για τη χρήση της εφαρμογής WWF Greenspaces
1. Εγγραφή – μόλις κατεβάσετε την εφαρμογή, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή. Μπορείτε να εγγραφείτε μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού στο Facebook ή, εναλλακτικά, να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό μέσω του GreenSpaces (με προστασία κωδικού πρόσβασης και μοναδικό ID).
2. Εύρεση χώρου πρασίνου (greenspace) – η εφαρμογή εμφανίζει διεπιφάνεια που μοιάζει με χάρτη. Έτσι, σας παρέχεται η δυνατότητα να κάνετε zoom in σε συγκεκριμένες περιοχές που σας ενδιαφέρουν. Οι χώροι πρασίνου (greenspaces) που έχουν μαρκαριστεί και αξιολογηθεί από άλλους χρήστες θα εμφανίζονται στο συγκεκριμένο χάρτη. Μόλις κλικάρετε σε ένα από εμφανιζόμενα εικονίδια των περιοχών αυτών, η εφαρμογή θα εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη περιοχή, συμπ. τοποθεσίας, φωτογραφιών, και αξιολογήσεων. Κλικάροντας στο πράσινο ανθρωπάκι θα μεταφερθείτε στο Google maps. Εκεί, θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για το πως θα φτάσετε στο συγκεκριμένο χώρο πρασίνου. Μόλις το επισκεφτείτε, μπορείτε να προσθέσετε τα δικά σας σχόλια και αξιολόγηση. Έτσι, οι επόμενοι χρήστες θα έχουν μια ακόμα καλύτερη εικόνα για το συγκεκριμένο χώρο.
3. Αναζήτηση βάσει ενδιαφερόντων – εάν ψάχνετε για ένα συγκεκριμένο τύπο χώρου πρασίνου, όπως πχ. Πάρκο με παγκάκια ή παιδική χαρά, τότε μπορείτε να τρέξετε μια πιο σύνθετη αναζήτηση με βάση διάφορα κριτήρια. Η εφαρμογή GreenSpaces θα εμφανίσει ακριβώς τα πάρκα που ανταποκρίνονται στα κριτήρια αναζήτησης που εισάγατε. Όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις των Google maps ή TripAdvisor, έτσι και το GreenSpaces εμφανίζει λίστα αποτελεσμάτων με βάση τη σχετικότητα και την απόσταση.
4. Στρέφοντας την Δημόσια Προσοχή σε ένα χώρο πρασίνου (greenspace) – μπορείτε να επιλέξετε επίσης να ‘Ακολουθήσετε’ (‘Follow’) τη τοποθεσία που σας ενδιαφέρει ώστε να λαμβάνετε περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση και τα σχόλια άλλων χρηστών που την έχουν επισκεφτεί. Επίσης, μπορείτε να το κοινοποιήσετε και να το προωθήσετε μέσω διάφορων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως πχ. Facebook και Twitter. Από την άλλη, εάν πιστεύετε ότι κάποια πληροφορία στο Greenspaces είναι ανακριβής, μπορείτε να το αναφέρετε με ένα κλικ και να συμπληρώσετε την ανάλογη φόρμα αναφοράς.
5. Καταχώρηση νέου χώρου πρασίνου (greenspace) – αν και η καμπάνια προχωράει με ταχείς ρυθμούς, ωστόσο, όπως είναι λογικό, δεν έχουν καταχωρηθεί όλοι οι χώροι πρασίνου κι επομένως υπάρχουν ακόμα εκατοντάδες χώροι που δεν έχουν εισαχθεί ακόμα στη βάση δεδομένων της εφαρμογής. Η νέα καταχώρηση ενός χώρου πρασίνου μπορεί να ολοκληρωθεί μόλις με λίγα κλικς. Η εφαρμογή θα μαρκάρει στον χάρτη τη τοποθεσία που καταχωρήσατε. Έτσι, την επόμενη φορά που βρεθείτε σε κάποιο πάρκο ή άλλο αστικό χώρο πρασίνου που δεν έχει καταχωρηθεί, απλά κάντε κλικ στη τοποθεσία έως ότου εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο. Η διεύθυνση θα καταχωρηθεί αυτόματα. Θα πρέπει να ανεβάσετε τουλάχιστον τρεις φωτογραφίες κλικάροντας στο εικονίδιο της φωτογραφικής. Αφού προστεθούν οι φωτογραφίες, βεβαιωθείτε ότι όλα τα χαρακτηριστικά του χώρου έχουν περαστεί σωστά. Έτσι, θα εμφανίζεται ορθά στα μελλοντικά αποτελέσματα αναζήτησης των χρηστών. Τέλος, βαθμολογήστε την ποιότητα του χώρου πρασίνου με βάση το μέγεθος, την ποσότητα πρασίνου, την καθαριότητα, και άλλες παραμέτρους. Μόλις υποβάλετε την καταχώρησή σας,, ο χώρος θα είναι πλέον διαθέσιμος στις αναζητήσεις του GreenSpaces.
6. Δραστήριο campaigning – Το GreenSpaces αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες που θέλουν να ακουστεί η φωνή τους. Εάν νιώθετε ότι δεν γίνονται αρκετά για τη δημιουργία και σωστή συντήρηση χώρων πρασίνου, τότε είναι σίγουρο ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή θα σας βοηθήσει σημαντικά. Μπορείτε να δημιουργήσετε γκρουπάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μοιραστείτε τις πληροφορίες σας και τα στατιστικά από την εφαρμογή GreenSpaces ώστε να υποστηρίξετε με σημαντικά στοιχεία τη δράση σας. Ένας πολίτης μόνος δεν έχει πολλές ελπίδες να τραβήξει το ενδιαφέρον της κοινωνίας για τη δημιουργία ή συντήρηση ενός χώρου πρασίνου. Ωστόσο, μια ολόκληρη ομάδα από πολίτες που ενώνονται κάτω από το ίδιο σκοπό έχει σαφώς μεγαλύτερη βαρύτητα κι αποτελεσματικότητα. Η εφαρμογή GreenSpaces μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη δημοσιότητα που έχει ανάγκη ο σκοπός σας.

Η εφαρμογή WWF GreenSpaces εστιάζει στη δημιουργία καλύτερων αστικών φυσικών τοπίων, ένας αστικός χώρος πρασίνου την φορά. Για να μάθετε περισσότερα ή για να κατεβάσετε την εφαρμογή, μπορείτε να επισκεφτείτε το greenspaces.gr.