Οι Ελληνικές ΜΚΟ Δουλεύουν Σκληρά για την Υποστήριξη των Ασυνόδευτων Προσφυγόπουλων

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ένα μεγάλο κύμα προσφύγων / μεταναστών, κυρίως από χώρες της Μέσης Ανατολής,  που προσπαθούν να εισέλθουν στην Ελλάδα. Η έκταση του προβλήματος είναι πολύ μεγάλη και η Ελληνική Κυβέρνηση καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες να διαχειριστεί την εξαιρετικά δύσκολη αυτή κατάσταση. Δυστυχώς, έχει παρατηρηθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτού του κύματος προσφύγων / μεταναστών είναι ασυνόδευτα παιδιά. Με την ελληνική οικονομία να βιώνει την χειρότερη μεταπολεμική κρίση, είναι λογικό να μην υπάρχουν αρκετές δομές να διαχειριστούν και να στηρίξουν με αποτελεσματικό τρόπο το σύνολο των χιλιάδων ασυνόδευτων προσφυγόπουλων.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία ανθρωπιστικών ΜΚΟ, πάνω από 1600 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα εισήλθαν στην Ελλάδα μόνο το 2016. Περισσότερα από τα μισά είναι ηλικίας κάτω των 14 ετών. Υπάρχει μεγάλη προσφορά από ΜΚΟ που προσπαθούν να καλύψουν τα κενά της κρατικής μέριμνας, όπως πχ. ψυχολογική υποστήριξη, φύλαξη και προστασία, και εκμάθηση γλωσσών, ωστόσο και πάλι είναι προφανές ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη πόρων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα αποτελούν μια πολύ ευπαθή ομάδα που αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους, όπως πχ. σεξουαλική και οικονομική εκμετάλλευση, αδιαφορία, κλπ. Για αυτό τον λόγο, είναι κοινή υποχρέωση του κρατικού μηχανισμού, της κοινωνίας, και των ανθρωπιστικών ΜΚΟ να προστατεύουν, να στηρίζουν, και να προσφέρουν όλες τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για τη σωστή διαβίωση και εκπαίδευση για  τα ασυνόδευτα παιδιά όπως αυτό ορίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) σχετικά με τα Δικαιώματα των Παιδιών. Πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ελλάδα αποφάσισαν να  ενώσουν τις δυνάμεις τους και να χρηματοδοτήσουν ένα πρόγραμμα για την σωστή και αποτελεσματική διαχείριση του ευαίσθητου προβλήματος που σχετίζεται με τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα.

Σε αυτή την πολύ σημαντική ανθρωπιστική πρωτοβουλία συμμετέχουν σημαντικές ελληνικές ΜΚΟ, όπως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, αλλά και αρκετές Ευρωπαϊκές ΜΚΟ και κοινωνικές πρωτοβουλίες. Η συγκεκριμένη ανθρωπιστική ‘συμμαχία’ ονομάζεται “Never Alone – Building our future with children and youth arriving in Europe” και είναι υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Ενσωμάτωση και τη Μετανάστευση (EPIM, European Programme for Integration and Migration).

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης, στο ΔΣ του οποίου είναι και ο επιτυχημένος  Έλληνας επιχειρηματίας Σπύρος Λάτσης, ιδρύθηκε το 2005 και συνεχίζει το πλούσιο φιλανθρωπικό έργο του αείμνηστου Ιωάννη Σ. Λάτση. Στον πυρήνα της αποστολής του Ιδρύματος βρίσκεται το δημόσιο συμφέρον και η προάσπιση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η αποστολή του ιδρύματος υλοποιείται μέσω χρηματοδοτήσεων και διαχείρισης μεγάλου αριθμού προγραμμάτων και επιστημονικών ερευνών που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτιστοποίηση των συνθηκών διαβίωσης της Ελληνικής κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε καίριους τομείς, όπως υγεία, εκπαίδευση, επιστήμη, και πολιτισμός.

Το EPIM fund έχει στόχο να προσφέρει βοήθεια σε ανθρωπιστικές ΜΚΟ που θα εστιάσουν το έργο τους σε 3 βασικούς πυλώνες:

  1. Τη δημιουργία ασφαλών δικτύων και υποδομών που θα βοηθήσουν στη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη ταυτοποίηση των ασυνόδευτων παιδιών.
  2. Τη δημιουργία προστατευτικών μηχανισμών που θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφάλειας και φύλαξης για αυτά τα παιδιά.
  3. Την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με τους κινδύνους και κακουχίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, αλλά και την αύξηση της στήριξης προγραμμάτων που σχετίζονται με ανήλικα παιδιά.

Ο απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να συλλεχθούν 450.000 ευρώ εντός 2 ετών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σωστής διαβίωσης, στέγασης, πληροφόρησης, προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, αλλά και όσων θα καταφθάσουν με τις νέες εισροές προσφύγων. Αποστολή όλων των ΜΚΟ που συμμετέχουν σε αυτό το ανθρωπιστικό πρόγραμμα είναι δημιουργία δομών και δικτύων που θα εξασφαλίζει στα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτική, ψυχολογική, εκπαιδευτική, κοινωνική, και νομική κάλυψη που θα τα βοηθήσει να ενσωματωθούν αρμονικά στην Ελληνική κοινωνία.

Οι Προσπάθειες Συνεχίζονται…

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης καταβάλλει πολύ σημαντικές προσπάθειες ώστε να βοηθήσει τα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα να ξεκινήσουν αρμονικά τη νέα τους ζωή στην Ελλάδα και να ενσωματωθούν σωστά στην Ελληνική κοινωνία. Το 2015, το Ίδρυμα εγκαινίασε το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Το Κέντρο Φιλοξενίας παρέχει ποιοτικές συνθήκες διαμονής και φιλοξενίας σε ανήλικα παιδιά που πέρασαν μεγάλο μέρος της ζωής τους σε απάνθρωπες συνθήκες, όπως ο πόλεμος και ο ξεριζωμός από τις πατρίδες τους. Εκτός από τη διαμονή και σίτιση, το Κέντρο παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική, υπηρεσίες διαμεσολάβησης, εκμάθηση ελληνικών και ενισχυτικές διδασκαλίες, σειρά δημιουργικών απασχολήσεων, οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων, κλπ.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης έχει τα παιδιά ευπαθών ομάδων στο υψηλότερο σημείο της ατζέντας του. Όλα αυτά τα χρόνια έχει συνεισφέρει και θα συνεχίσει να συνεισφέρει ενεργά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης χιλιάδων παιδιών μέσω πολλών δράσεων, όπως πχ. τη δημιουργία παιδιατρικών κλινικών, οικονομική ενίσχυση προγραμμάτων θέρμανσης για ορφανά, την οικονομική στήριξη πολλών ΜΚΟ και Κέντρων Νεότητας που συμβάλλουν ενεργά στη στήριξη των παιδιών ευπαθών ομάδων, κλπ.

Αν και η Ελληνική Νομοθεσία προβλέπει τον προσωρινο διορισμό επιτρόπων φύλαξης, ωστόσο, δυστυχώς, ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός των ασυνόδευτων ανήλικων που εισέρχονται στην Ελλάδα έχει φτάσει την κρατική κοινωνική πρόνοια στα όριά της. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η συνεισφορά των ανθρωπιστικών ΜΚΟ με όποιους τρόπους αυτό είναι εφικτό. Είναι ένα κενό που φαίνεται πως η Ελληνική κοινωνία είναι πρόθυμη να καλύψει, αλλά και μεγάλα ελληνική ιδρύματα, όπως το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Η εισροή ασυνόδευτων ανήλικων προσφυγόπουλων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα είναι ένα πολύ σοβαρό ανθρωπιστικό ζήτημα στο οποίο δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε. Αυτές οι αθώες παιδικές ψυχές έχουν βιώσει απάνθρωπες καταστάσεις που ούτε τολμούμε να φανταστούμε. Ο πόλεμος, η βία, ο θάνατος, ο ξεριζωμός, ο διαχωρισμός από την οικογένεια, οι κακουχίες, η πείνα, η σεξουαλική και οικονομική εκμετάλλευση είναι ορισμένα από τα φρικτά πράγματα που βίωσαν αυτά τα παιδιά. Είναι στο χέρι όλων μας να τα βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τις τραυματικές εμπειρίες τους και να ενταχθούν στον κοινωνικό ιστό. Είναι η καλύτερη ευκαιρία να δείξουμε τον ανθρωπισμό και την αγάπη μας.